Hermen Jan Oude Westenagel & Gese

Hermen Jan oude Westenagel is de eerste bekende voorouder in de stamreeks van aan de Stegge. Hoewel er vermoeden bestaat omtrent zijn herkomst is hierin geen zekerheid. Meer informatie is helaas tot op heden niet gevonden. Hermen Jan was getrouwd met Gese; haar achternaam is onbekend.

De volkstelling van 1748 vermeldt bij “Groten Agelo”:

Huisgesin: Hermen Jan in ‘t olde Westenagel, vrouw Gese en dan nog sijn ouden vader.

Kinders over de 10 jaar oud: Albert, Berent.

Kostgangers en Inwo0ners: Jan Hermsen.

Het gezin bestond echter uit 3 kinderen volgens het doopboek van de R.K. kerk van Ootmarsum:

  • Jan (gedoopt op 13-2-1723 te Ootmarsum). Jan is getrouwd met Hendrina olde Langkamp
  • Albert
  • Berent