Erve Oude Deperink

Erve Oude Deperink werd bewoond door Jan Oude Westenagel, en later door zijn zoon Gerrit Oude Deperink / aan de Stegge. De naam Oude Deperink geeft aan dat het een oud- of woonderhuis was van de familie Deperink, afkomstig van erve Deperink.

In 1832

Beide erven zijn duidelijk zichtbaar op de kaart van gemeente Tubbergen uit 1832. Hieronder zie je deze kaart, met daaronder transparant een recente satellietfoto. Schuif de muis over de kaart om de huidige situatie te zien.

Kaart van erve oude Deperink, Deperink, en Deperinksteg
Kaart van erve oude Deperink, Deperink, en Deperinksteg

Gerrit overleed in 1813. Later verhuisde de familie, bestaande uit zoon Joannes aan de Stegge, zijn vrouw, en enkele ongetrouwde familieleden, naar het dichtbij gelegen erve Timmers. Dat erf was door aankoop eigendom geworden van de familie Deperink. Het Oude Deperink werd nog een tijd bewoond door de familie Teunen-Snijders. Die is circa 1852 naar Weerselo verhuisd waarna het Oude Deperink is afgebroken.

Langs de plek waar de boerderij destijds lag loopt nu ongeveer de Agelerweg, die van Weerselo via Agelo naar Ootmarsum voert. Het deel van deze Agelerweg tussen Brokmansweg en Zoekeweg komt overeen met de vroegere Deperinksteg.

In 1955

Erve Oude Deperink lag aan de Deperinksteg. Tot aan de ruilverkaveling rond 1950 was nog een laatste eindje van deze steeg overgebleven langs erve Ramaker (voorheen Brookman). Het was niet meer dan een karrespoor, dat in de buurt Deepinksteg werd genoemd. Het smalle weggetje was aan beide kanten begroeit met een brede houtwal van eiken en kreupelhout. In het voorjaar bloeiden er uitbundig speenkruid en witte bosanemoontjes. Boer Deperink dreef er een paar keer per jaar wat jongvee langs deze steeg naar zijn weiland, dat aan het eind van de steeg lag.

De foto’s hieronder zijn genomen vanaf erve Ramaker rond 1955, waar alleen links nog de Deepinksteg zichtbaar is.

Deepinksteg rond 1955, vanaf erve Ramaker
Deepinksteg rond 1955, vanaf erve Ramaker
Deepinksteg in de winter - foto rond 1955 vanaf erve Ramaker
Deepinksteg in de winter – foto rond 1955 vanaf erve Ramaker