Erve Oude Westenagel

Hermen Jan olde Westenagel woonde op erve Oude Westenagel. De naam geeft aan dat het om het oud- of woondershuis van de familie Westenagel gaat.

1832

Erve Westenagel en erve Oude Westenagel zijn beide duidelijk zichtbaar op onderstaande kaart van 1832 rond West Agelo. West Agelo hoorde destijds bij gemeente Denekamp. Merk op dat de huidige Agelerweg / Weerselosestraat destijds niet bestond.

Erve Oude Westenagel en erve Westenagel op de kaart van 1832
Erve Oude Westenagel en erve Westenagel op de kaart van 1832
Erve Westenagel
Erve Westenagel

De boerderij van het Oude Westenagel is later nog een tijd bewoond door de familie Ter Horst-Getkotte. In 1869 is het publiek verkocht voor afbraak. De boerderij van erve Westenagel bestaat nog: hieronder een foto van dit fraaie erf vanaf de Agelerweg tussen Reutum en Ootmarsum.

Erve Oude Westenagel in 2007
Erve Oude Westenagel in 2007

14e eeuw

Citaat uit uit boek Verslagen en mededelingen over het erf Westenagel van boerschap Groot Agelo (van het Richterambt Ootmarsum):

Zoo lagen er in de boerschap Groot Agelo drie erven, Westenagel, Getkate en Moekate die in handen van de familie Van Heiden kwamen. Over deze erven leest men in de lijst der leenmannen van het Sticht, die tussen 1381 en 1383 gedateerd moet worden. Item Henrye van Haerste hout dat erve to Westen-Aghele met al sijnen toebehoren.

Op 20 oktober 1457 werd Claas van Overhagen met Westenagele, het Ghietkate en halve tienden over de Holtwijck in de buurtschap Ageloe beleend. Op 18 juli 1484 verleende Mijn Genedige Heer aan Anthony van Overhagen, buiten s’lands zijnde, uitstel met het verzoeken der leengoederen Westenagele, Gettencate en Modenkate, die hem als ledig geworden leenen zouden worden beleend tot zes maand na zijn eerste terugkomst.

Acht jaar duurde zijn uitlandigheid en eerst den 8 April 1492 ontving hij de beleening met de drie leenen, die zoals hier blijkt, door Klaas van Overhagen verzuimd waren. De volgende beleeningen waren:

  • 30 Sept. 1497 Albert van Heiden
  • 17 Juli 1505 Lambert van Losser na opdracht door den voorgaande
  • 20 Sept. 1514 Lambert van Losser, na door de van zijn gelijknamigen grootvader en onder hulderschap van Herman van Heyden

Dezelfde dag 20-9-1514 deed bisschop Frederik van Baden kond, dat Lambert van Losser met zijn momber en met vier sijnen naaste vrienden en magen voor hem was verschenen en uit de drie erven was gegaan, waarop hij daarmede had beleend en verlijd Berndt ten Grotenhuys. Deze ontving daarmede de beleening van den nieuwen bisschop Phillips van Bourgondië op 9 oct. 1517 en daarna van Hendrik van Beieren op 14 jan 1525.