Rijksarchief 1956

In 1956 verzocht Jan aan de Stegge (1906-1987) het Rijksarchief te Zwolle om genealogische informatie over de familie aan de Stegge. Het antwoord van het Rijksarchief is hieronder als transcriptie weergegeven.

RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

Zwolle 27 juni 1956.
Giro no. 111059
Telefoon no. 7384

Aan de Stegge,

In antwoord op Uw brief van 9 juli 1956 kan ik U het volgende mededelen:

Het merendeel van de doop- en trouwboeken van de Tubbergen is bij de grote brand van 1868 verloren gegaan. Uit de bijlagen bij het huwelijk van de door U bedoelde personen valt echter nog het een en ander op te maken. Joannes aan de Stegge, geb. 1795, treed op 2 Mei 1822 te Tubbergen in het huwelijk met Henrica Timmers, geb. 1795. In de huwelijksakte staat verder vermeld, dat Joannes aan de Stegge, geboren Oude Deperink, van beroep landman, bij zijn huwelijk 27 jaar oud is. Hij is de zoon van wijlen Gerrit aan de Stegge en van wijlen Euphemia Oude Deeperink, in leven landlieden in Tubbergen. Uit de bijlagen blijkt verder dat Joannes op 20 Februari 1795 in de R.K. Kerk van Ootmarsum gedoopt werd als zoon van Gerrit en Euphemia Oude Deeperink. Gerrit, de vader van de bruidegom, verklaart bij de naamsaanneming in Tubbergen, dat hij onder de naam Gerrit Olde Deperink, wonende in Reutum no. 67, de naam Aan de Stegge aanneemt dat hij twee zoons en drie dochters heeft, te weten Jan, 17 jaar; Jannes, oud 14 jaar; Johanna, oud 25 jaar, Maria, oud 22 jaar en Hendrika, oud 18 jaar.

In de overlijdensakte van de vader Gerrit worden echter weer andere namen genoemd, zoals in Twente meer gebruikelijk is. Op 15 September 1813 wordt het overlijden aangegeven te Tubbergen van Gerrit aan de Stegge, oud 59 jaar, landman, wonende in Reutum en geboren in de buurtschap Agelo, gemeente Ootmarsum, zoon van Jan oude Westenagelo en Hendrika Langkamp, in leven landlieden in Agelo. Gerrit aan de Stegge, die op 14 September 1813 overleed, is dus een zoon van Jan Oude Westenagelo.

In een akte van notoriteit betreffende het overlijden van de ouders en grootouders van Joannes aan de Stegge wordt in 1822 verklaard dat Gerrit aan de Stegge en Euphemia Oude Deperink, in leven landlieden te Reutum waren. Verder blijkt uit deze akte dat Euphemia Oude Deperink voor ruim 20 jaar te Reutum overleden is, dat de grootouders van de bruidegom zowel van vaders- als van moederszijde voor ongeveer 30 jaar overleden zijn. De grootouders van vaderszijde (Joannes) heten Jan Oude Westenagelo en Hendrika Oude Langkamp, in leven landlieden in Agelo, gemeente Denekamp. De grootouders van moederszijde heten Berend Postel en Janna Bodde, in leven landlieden in Ouden Ootmarsum, gemeente Denekamp.

Betreffende de bruid Hendrika Timmers is het volgende bekend: Zij werd op 15 Januari 1735 in de R.K. Kerk van Ootmarsum gedoopt als dochter van Hermen Jan Timmers en Joanna Bossink. Bij haar huwelijk was zij van beroep dienstbode.

In een akte van notoriteit betreffende waren Hermannus Joannes Timmers, in leven landman in Reutum en Joanna Boshuis, in leven landbouwster aldaar. Bovendien wordt verklaard dat Joanna Boshuis een dochter was van wijlen Egbert Boshuis en wijlen Hendrika Boshuis en ‘alzoo de familie naam van Bossink in de doopcedel van de requirante vermeld is abusief als moetende Boshuis zijn’. De vader van Hendrika Timmers, genaamd Harmannes of Hermannus Joannes Timmers is in 1822 voor ongeveer 18 jaar overleden. De groot ouders van vaders zijde zijn voor lange jaren reeds overleden, hun namen worden echter niet genoemd in deze akte. De grootouders van moeders zijde, genaamd Egbert Boshuis, is wel een extract van de overlijdensakte aanwezig. Zij is op de leeftijd van 60 jaar op 30 September 1815 overleden als weduwe van Harmannus Timmers, zij was geboren in Vasse.

De kosten van dit onderzoek ad f. 3.50 werden inmiddels ontvangen.

De Rijksarchivaris in Overijssel