Genealogisch onderzoek

Een korte toelichting op het genealogisch onderzoek. Door B.J. aan de Stegge.

Bronnen van het genealogische onderzoek

De volgende bronnen zijn geraadpleegd voor het genealogisch onderzoek:

Er zijn veel bronnen geraadpleegd voor het onderzoek. Belangrijk zijn de verhalen en foto’s opgedaan tijdens bezoeken aan verschillende families in Nederland en Duitsland (Münster, Rheine, Emsbüren en Listrup). Zo vertelden de dames Reinders uit Ootmarsum dat de stamboom van aan de Stegge vanaf circa 1600 in het bezit van hun ouders was geweest. Deze was uitgeleend aan familie aan de Stegge in Reutum en verloren gegaan bij de brand van de boerderij. Dit zou kunnen want het boerenplaatsje Olde Burink, bewoond door de familie van Frederikus aan de Stegge, werd in ca. 1907 door bliksem getroffen en is afgebrand. Het gezin is toen naar Tubbergen verhuisd (waar het later Mollink wordt genoemd).

Eerste onderzoek in 1956

De eerste aan de Stegge die geïnteresseerd was in de herkomst van onze familienaam was waarschijnlijk Jan aan de Stegge (1906-1987), pastoor in het Belgische Rekem. In 1956 verzocht hij het Rijksarchief te Zwolle om informatie. Zie het antwoord van het rijksarchief.

Moeilijk

Een genealogisch onderzoek is soms moeilijk en vaak verwarrend, zoals blijkt uit het volgende. Bij het controleren van de geboortedatum van Euphemia oude Deperink, zoals genoemd door het rijksarchief, bleek een en ander niet te kloppen. Volgens het rijksarchief is Euphemia een dochter van Berend Postel en Janna Bodde. Berend Bodde trouwde op 23-10-1763 te Ootmarsum met Maria Agterpostel. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren, althans volgens het doopboek van de r.k. kerk van Ootmarsum. Euphemia was geboren in 1770 en was bij haar huwelijk in 1784 met Gerrit oude Deperink 14 jaar. Dat lijkt wel iets te jong voor een bruid. Uit een notariële akte uit 1817 opgemaakt door notaris ten Pol te Ootmarsum blijkt dat Euphemia Agterpostel, zoals onze voorouder blijkt te heten, een zuster is van de genoemde Janna Bodde. Euphemia is geboren te Oud Ootmarsum en gedoopt in de r.k. kerk te Ootmarsum op 14-4-1758. Als ouders staan vermeld Jan Agterpostel en Fenne Voorpostel. Bij nader onderzoek blijken dit te zijn Jan oude Kuks en Euphemia Voorpostel. Deze zijn getrouwd op 16-4-1741. Uit hun huwelijk zijn 7 kinderen geboren waarvan Euphemia de jongste was. De familie bewoonde het erve Achterpostel in oud Ootmarsum nr 4.

Geboortedata in doopboeken

Schijnbaar nam men het vroeger niet zo nauw met het opgeven van namen en data. Zo werd in de doopboeken van de r.k. kerk te Reutum de doopdatum van het kind meestal een dag eerder vermeld dan het als geboren staat aangegeven bij de burgerlijke stand. De reden hiervoor zou zijn dat een pasgeborene zo mogelijk nog diezelfde dag gedoopt werd. De aangifte bij de burgerlijke stand werd als niet belangrijk maar verplicht gezien en gebeurde later. Dit moest wettelijk binnen een bepaalde tijd gebeuren en om hieraan te voldoen werd de geboortedatum een of twee dagen verschoven. Veel aktes zijn door getuigen en of aangevers niet ondertekend omdat ze ‘des schrijvens onervaren’ waren, het schrijven niet hadden geleerd of vanwege ‘slegte ogen’. Ook komt het vaak voor dat de namen van een persoon vermeld in de doopboeken en bij de burgerlijke stand verschillen. En in het trouwboek van de r.k. kerk werden vaak andere namen genoemd dan bij de inschrijving bij de protestante kerk.