Gerrit Oude Deperink & Euphemia Agterpostel

Gerrit Oude Deperink trouwde in 1784 Euphemia (Fenne) Achterpostel. Euphemia kwam van erve Achterpostel in Oud Ootmarsum, ook wel Postel of Voorpostel genoemd. Zij gingen wonen in Reutum in het oude Deperink.

Naamsaanneming in 1812

In 1811 verplichtte keizer Napoleon iedereen om een familienaam te kiezen –de zogenaamde naamsaanneming. Gerrit en Euphemia namen in 1812 officieel de naam aan de Stegge aan. Hoewel de papieren door de grote brand in 1868 in Tubbergen verloren zijn gegaan, bestaat er nog een extract van het register over deze naamswijziging, geschreven in 1822:

 

Naamsaanneming in 1812
Extract van de het register der vaste namen uit 1822
Pardevant nous Maire de la commune … s’est presenté Gerrit Olde Deperink, domicilié a Reutum No 67, le quel a declaré qu’il se adopte le nom aan de Stegge pour nom de famille et pour pre nom se conserve ci … Gerrit, et qu’il a deux fils, et trois filles, savoir Jan, agé de dix sept ans, Jannes agé de quatorze ans, Johanna agée de vingt cinq ans, Maria agée de vingt deux ans, et Hendrika agée de dix huit ans, tous domiciliés chez lui aux quels il conserve leurs prenoms et qu’il ne sait signer.

… L J Barendtszen Maire
Voor extract conform, afgegeven te Tubbergen den 13 April 1822
de Schout van Tubbergen

Vertaling:

Ten overstaan van de burgemeester van de gemeente … is verschenen Gerrit Olde Deperink, woonachtig op Reutum nummer 67, die heeft verklaard dat hij de naam aan de Stegge aanneemt als familienaam, en als voornaam Gerrit behoudt, en dat hij twee zonen en drie dochters heeft, te weten Jan, 17 jaar oud, Jannes, 14 jaar oud, Johanna, 25 jaar oud, Maria, 22 jaar oud, en Hendrika 18 jaar oud, allen woonachtig bij hem waarbij hij hun voornamen behoudt, en dat hij niet kan tekenen.

Kinderen

Uit het huwelijk van Gerrit en Euphemia zijn 7 kinderen geboren:

  • Joanna (Janna, geb. 1786) trouwde in 1817 met Joannes Haarhuis in Albergen.
  • Euphemia (Fenne, geb. 1788) overleed in 1804.
  • Henrica (geb. 1790) overleed in 1857 ongehuwd. Zij was een geestelijk dochter.
  • Maria (geb. 1792) woonde als geestelijk dochter in een kamer op het erve Deperink – zie ook haar testament.
  • Hermanus Joannes was een tweelingbroer van Joannes, overleed kort na zijn geboorte.
  • Joannes (geb. 1795, tweelingbroer van Hermanus Joannes) trouwde in 1822 met Henrica Timmers.
  • Jannes (Jan, geb. 1797) trouwde in 1834 met Joanna Roelofs op het erve Meijer te Agelo. Hiervan zijn géén nazaten met de naam aan de Stegge; wel o.a. Nijhuis, Kloeze (ouderlijke boerderij) en Zum Grotenhof. Hun enige zoon Gerrit Jan bleef ongehuwd.